Dokumenty ke stažení

Ochrana osobních údajů

Informace o postupech při oznamování porušení práva Evropské unie (Whistleblowing)

Ochrana oznamovatele – vnitřní oznamovací systém

Letáčky poskytovaných sociálních služeb

Domácí řád

Seznam doporučených věcí

Formuláře pro zájemce

Dotazník spokojenosti

Rozpočet a rozpočtové výhledy

Výroční zprávy

Ceník úhrad sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí sociální služby