Zaměstnání

Volná místa

nabídka pracovního místa:

 

PRACOVNÍ NABÍDKA pomocná kuchařka

 

souhlas s uchováním osobních údajů

Životopis-VZOR

 

Podporujeme Veřejně prospěšné práce a Veřejnou službu.

Žádost o přijetí do pracovního poměru, životopis a souhlas se zpracováním osobních údajů zasílejte prosím na email kacalova.m@ddmezibori.cz nebo drienova.j@ddmezibori.cz nebo je doručte přímo do podatelny v budově v. ul. Okružní čp. 104, Meziboří. Tiskopis se souhlasem je umístěn v záložce na domovské stránce webových stránek organizace.

Povinná publicita projektu zaměřeného na veřejně prospěšná pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání: Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti a Nové pracovní příležitosti

Nové pracovní příležitosti – VPP