Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotnickou odbornou pomoc poskytuje v Domově praktický lékař pro dospělé, který ordinuje 1 týdně. K akutním stavům dochází dle potřeby.

Nepřetržitou zdravotní péči zabezpečují v Domově zdravotní sestry. Péče je poskytována dle individuálních plánů aktivizace a podpory a dle ordinace lékaře. Další odbornou péči zabezpečují fyzioterapeutky.

Pro specializovaná vyšetření a ošetření jsou uživatelům zprostředkována příslušná zdravotnická zařízení.

Poskytovaná zdravotní péče :

 • podávání léků a dohled nad užíváním
 • sledování fyziologických funkcí
 • sledování zdravotního a psychického stavu, vzhledu a projevů
 • aplikace injekcí, převazů, odběry krve, měření glykémie, cévkování, klyzma
 • aplikace obkladů,zábalů, mastí, inhalace, dechová cvičení
 • zajištění první pomoci
 • ošetřování kožních defektů a ran
 • péče o umírajícího a zemřelého
 • zajištění odborných vyšetření
 • objednávání léků a kompenzačních pomůcek
 • zvýšená zdravotní péče v době nemoci
 • a další

 

IMG_2679