Poskytované sociální služby, cíle, poslání a určení:

Domovy pro seniory

Posláním Domova pro seniory je …

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je …

Domovy se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je …