Sociální poradenství

Uživatelům je poskytována podpora a pomoc při upevňování kontaktů s rodinou a s ostatním sociálním prostředím, důraz je kladen na sociální začleňování.
Poskytujeme základní sociální poradenství. Cílem služby je podpora zachování a rozvoj soběstačnosti a samostatnosti uživatelů služeb domova a podpora sociálního začleňování.

IMG_0122IMG_0079

 

 

 

 

 

 

IMG_0712 IMG_0154

 

 

 

 

 

IMG_7185