Nejdůležitější údaje

Název zařízení : Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Sídlo zařízení : Okružní 104, 435 13 Meziboří
IČ : 49872516
DIČ : CZ49872516
Budova č. 2 : Domov sociálních služeb Meziboří,
Javorová čp. 102, 435 13 Meziboří
Statutární orgán : Mgr. Marcela Kačalová
Statutární zástupce : Ing. Alena Pokorná
Zřizovatel : Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156
Druh sociálních služby : Domovy pro seniory
Kapacita : 71 lůžek
Časový rozsah poskytované sociální služby : nepřetržitě
Druh sociálních služby : Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita : 1 lůžko. Služba je poskytována pouze stávajícím uživatelům. Poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto druhu sociální služby.
Časový rozsah poskytované sociální služby : nepřetržitě
Druh sociálních služby : Domovy se zvláštním režimem
Kapacita : 48 lůžek
Časový rozsah poskytované sociální služby : nepřetržitě