Archiv kategorie: Tiskové zprávy

Protiepidemická opatření

Vážení rodinní příslušníci a přátelé Domova, tímto Vám oznamujeme, že se s platností od 12. 6. 2023 zrušila veškerá protiepidemická opatření na obou budovách našeho Domova. U vrátnic zůstává k dispozici dezinfekce na ruce, ale je na Vašem uvážení, zda ji využijete nebo nikoli. Protiepidemická opatření opětovně zavedeme v případě zvýšeného výskytu virových onemocnění nebo na základě doporučení […]

Orlen Unipetrol RPA s.r.o. pomohl s výsadbou ovocného sadu

Díky programu firemního dobrovolnictví komUNIta společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se podařilo získat finanční prostředky na zakoupení sazenic určených pro vybudování ovocného sadu v parku u budovy v Javorové ulici čp. 102. Za pomoci dobrovolníků z řad zaměstnanců ze společnosti Orlen Unipetrol RPA s.r.o. a zaměstnanců Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. byl park zveleben a sad vysázen. Chtěli […]

Institut prevence a řešení předlužení – projekt „Pro energie bez exekucí“

Od prvního ledna 2023 došlo k navýšení ceníků energií u velké části dodavatelů až na úroveň vládního stropu, který je však ve srovnání s cenami před krizí na trojnásobku. Tato skutečnost působí existenční problémy mnoha domácnostem. Nezisková organizace Institut prevence a řešení předlužení proto připravila pro kraje, obce, příspěvkové i neziskové organizace a další subjekty  rozsáhlý a […]

PODĚKOVÁNÍ

Jménem organizace Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. bychom chtěli poděkovat paní Mikovcové a  panu Taškovi, kteří uspořádali sbírku a věnovali všem našim uživatelům pochutiny, ovoce, drogerii a drobný textil.  Díky štědrosti dárců dostal každý Ježíška již 22.12.22.                

Sdílení podpory Memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím

Naše organizace byla požádána o sdílení následujícího:   PROČ MEMORANDUM PODPOŘIT? Memorandu udělila záštitu vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a minulý týden jsme ho spolu s dalšími 17 organizacemi lidí se zdravotním postižením a pracující s lidmi s postižením slavnostně podepsali na Úřadě vlády. Nyní je Memorandum otevřené k podpisu online. Čím […]