Kontakty

Adresa zařízení sociálních služeb

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104
435 13 Meziboří
Telefonní ústředna Okružní 104 :     476 748 218
Zdravotnický personál DSS 104 (sesterna):     604 431 513
Telefonní ústředna Javorová 102:    476 748 217
Zdravotnický personál DSS 102 (sesterna):     731 254 369
ID datové schránky: 8m6khzg
Email: podatelna@ddmezibori.cz
IČO: 49872516

Kontaktní osoby

Ředitelka organizace: Mgr. Marcela Kačalová
Telefon : 476 748 218
E-mail : kacalova.m@ddmezibori.cz

Zástupce ředitelky organizace, vedoucí provozně – ekonomického úseku: Ing. Alena Pokorná
Telefon : 476 748 218
E-mail : pokorna.a@ddmezibori.cz

Zdravotně-sociální  pracovník, sociální pracovník, koordinátor paliativní péče: Mgr. Jana Schmidtová, DiS.
Telefon 476 748 218, 778 880 643
E-mail : schmidtova.j@ddmezibori.cz

Vedoucí  zdravotního úseku: Helena Vaishaitlová
Telefon 476 748 218
E-mail : vaishaitlova.h@ddmezibori.cz

Vedoucí oddělení DPS (Domov pro seniory – Okružní 104), manažer kvality: Michaela Bendlová Karlíková, DiS.
Telefon 476 748 217,  736 644 798
E-mail : bendlova.m@ddmezibori.cz

Vedoucí oddělení DZR (Domov se zvláštním režimem – Okružní 104): Barbora Hnízdilová
Telefon: 476 748 218, 778 753 987
E-mail : hnizdilova.b@ddmezibori.cz

Personální a mzdová účetní: Jana Drienová, DiS.
Telefon : 476 748 218
E-mail : drienova.j@ddmezibori.cz

Finanční referent: Věra Nováková
Telefon : 476 748 218
E-mail : novakova.v@ddmezibori.cz

Účetní: Jana Krásná, DiS.
Telefon : 476 748 218
E-mail : krasna.j@ddmezibori.cz

Sociální pracovník: Bc. Marie Vorlová, DiS.
Telefon: 476 748 218, 778 434 972
E-mail:   vorlova.m@ddmezibori.cz

Vedoucí odd. DPS (Domov pro seniory – Javorová 102), sociální pracovník: Bc. Jiřina Chromyová
Telefon: 778 434 936
E-mail: chromyova.j@ddmezibori.cz