Paliativní péče

PALIATIVNÍ PŘÍSTUP

Paliativní přístup využívá jednotlivé prvky paliativní péče u všech uživatelů našeho Domova a jeho blízkých od nástupu do zařízení až po úmrtí. Jedná se o vědomé doprovázení uživatele v poslední fázi života a úzkou spolupráci s rodinou, přičemž personál zná jeho individuální potřeby a přání související s každodenním životem, umíráním, smrtí i dobou po smrti viz Letáček paliativní péče (PDF)

Paliativní přístup se zaměřuje na:

      • komunikaci s uživatelem a jeho rodinou (příp. opatrovníkem)
      • podporu rodiny
      • péči o pozůstalé

PALIATIVNÍ PÉČE

V našem Domově zaměstnanci považují umírání za přirozenou součást života člověka a nijak jej nepopírají. Poslední dny a hodiny uživatele před smrtí však mohou být stresující jak pro umírajícího, blízké osoby, tak pro personál. Strach a obavy jsou způsobeny většinou neznalostí, jak tento přirozený, ale zároveň neopakovatelný úsek života člověka probíhá a na co je potřeba se připravit. Aby došlo k co nejklidnějšímu a důstojnému umírání uživatele, je nutné mít s ním (příp. jeho zástupcem) předem domluveno, jak postupovat. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat uživatelovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Veškeré otázky související s paliativním přístupem a péčí o Vaše blízké v našem Domově Vám zodpoví koordinátor paliativní péče Mgr. Jana Schmidtová, DiS., 778 880 643, schmidtova.j@ddmezibori.cz.

Odpovědi na otázky spojené se smrtí můžete najít také na: www.cestadomu.cz , www.umirani.cz nebo jsou v našich recepcích k výpůjčce brožury „Křižovatky – Kudy kam v paliativní péči“ a „Jak být nablízku“.