Informace o umístění zájemce o sociální službu

Vstupní dotazník a vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu

  • O umístění do zařízení sociálních služeb rozhoduje poskytovatel služby: Domov sociálních služeb Meziboří, p.o..
  • „Vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu“ je nutno podat písemnou formou. Tiskopis „Vstupního dotazníku“ si můžete vyžádat osobně v Domově  nebo na těchto stránkách v části Dokumenty ke stažení.
  • Ke „ Vstupnímu dotazníku pro zájemce o sociální službu“ je nutné přiložit Vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu. Tiskopis si můžete vyžádat osobně v Domově nebo na těchto stránkách v části Dokumenty ke stažení.
  • Kompletní Dotazník lze doručit do Domova osobně nebo zaslat poštou na adresu:

Domov sociálních služeb Meziboří,p.o., Okružní čp.104, 435 13 Meziboří

Následující postup pro umístění zájemce o sociální službu

  • Pověření pracovníci Domova (sociální pracovnice a další pověření pracovníci Domova) zahajují jednání se zájemcem o službu dle Standardu č. 3 – Jednání se zájemcem.
  • Došlý „Vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu“ je evidován v knize Evidence došlých vstupních dotazníků o sociální službu.
  • Evidencí do knihy jsou pověřeny sociální pracovnice.
  • Sociální pracovnice následně provádí sociální šetření v místě bydliště zájemce (v domácnosti, ve zdravotnickém zařízení, u jiného poskytovatele sociálních služeb).
  • V případě, že dojde k dohodě mezi zájemcem o službu a poskytovatelem služby a nebudou-li žádné okolnosti bránit vzájemné dohodě může dojít k uzavření písemné Smlouvy o poskytování sociální služby.

Informace o poskytovaných sociálních službách Vám podají sociální pracovnice Domova, se kterými si můžete dohodnout individuální schůzku buď na telefonních číslech 476 748 218, 778 434 936 nebo prostřednictvím elektronické pošty: chromyova.j@ddmezibori.cz, schmidtova.j@ddmezibori.cz, vorlova.m@ddmezibori.cz