Informace o umístění zájemce o sociální službu

Žádost o poskytování sociální služby a vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu

  • O umístění do zařízení sociálních služeb rozhoduje poskytovatel služby: Domov sociálních služeb Meziboří, p.o..
  • „Žádost o poskytování sociální služby“ je nutno podat písemnou formou. Tiskopis „Žádosti“ si můžete vyžádat osobně v Domově  nebo získat na těchto stránkách v části Dokumenty ke stažení.
  • K „Žádosti o poskytování sociální služby“ je nutné přiložit Vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu. Tiskopis si můžete vyžádat osobně v Domově nebo získat na těchto stránkách v části Dokumenty ke stažení.
  • Kompletní „Žádost“ lze doručit do Domova osobně, mailem, datovou schránkou nebo zaslat poštou na adresu:

Domov sociálních služeb Meziboří, p. o., Okružní čp.104, 435 13 Meziboří

Následující postup pro umístění zájemce o sociální službu

  • Pověření pracovníci Domova (sociální pracovnice a další pověření pracovníci Domova) zahajují jednání se zájemcem o službu dle Standardu č. 3 – Jednání se zájemcem.
  • Došlá „Žádost o poskytování sociální služby“ je evidována v interním programu Cygnus.
  • Evidencí jsou pověřeny sociální pracovnice.
  • Sociální pracovnice následně provádí sociální šetření v místě bydliště zájemce (v domácnosti, ve zdravotnickém zařízení, u jiného poskytovatele sociálních služeb).
  • V případě, že dojde k dohodě mezi zájemcem o službu a poskytovatelem služby a nebudou-li žádné okolnosti bránit vzájemné dohodě může dojít k uzavření písemné Smlouvy o poskytování sociální služby.

Informace o poskytovaných sociálních službách Vám podají sociální pracovnice Domova, se kterými si můžete dohodnout individuální schůzku buď na telefonních číslech 476 748 218, 778 880 643 nebo prostřednictvím elektronické pošty: chromyova.j@ddmezibori.cz, schmidtova.j@ddmezibori.cz, vorlova.m@ddmezibori.cz