Město Meziboří

Město

Město Meziboří leží na svazích Krušných hor ve výšce 550 metrů nad mořem, tři kilometry severozápadně od Litvínova. Na severu se za městem zvedají dva kopce-Střelná (868 m n.m.) a Loučná (956 m n. m.). Krajina se na východě svažuje do údolí Louček, kterým protéká Poustevnický potok. Na západě spadá příkře do Šumného dolu, kterým teče Bílý potok. Na jihu ubíhá Mezibořským údolím silnice do Litvínova, hlavní spojnice města s Podkrušnohorskou oblastí. Divoký potok je z větší části veden potrubím pod městem a pak teče korytem podél silnice do Litvínova.

Prostředí

Větší část města Meziboří tvoří zástavba cihlových domů z 50.let, ještě s klasickými štítovými střechami, právě ty dodávají městu domácí ráz. V jižní a východní části stojí novější panelové domy, na severovýchodním svahu se nachází též několik řad okálů. V okrajových částech stojí několik nejstarších domků z původního Schönbachu.

Poklidnou atmosféru dokresluje velké množství zeleně a ze všech stran Meziboří obklopující les. Na směrem k jihu otevřených svazích nad městem funguje osada zahrádkářských kolonií.

Život ve městě

Meziboří je ve srovnání s většinou jiných měst oázou klidu. Velká část obyvatelstva dojíždí za prací do nedalekého Litvínova a přilehlých průmyslových podniků, proto i ve všední dny vládne městu spíše rozvážné tempo života nežli rušný a uspěchaný cvrkot.

Chvíle odpočinku je možno strávit na některém z přilehlých sportovišť (sjezdovka, dva fotbalové stadiony, tenisové kurty, sportovní hala), senioři však ocení spíše některou z kulturních akcí města, místní knihovnu, či procházku v lese.