Oznámení

Vážení rodinní příslušníci a přátelé Domova, jistě jste v poslední době v médiích zaznamenali události související s požáry v pobytových zařízeních našeho typu. Oznamujeme Vám proto, že jsme na základě cvičného požárního poplachu, který se konal minulý týden, a dle doporučení bezpečnostního technika nuceni preventivně přeorganizovat umístění stávajících uživatelů v pokojích dle jejich zdravotního stavu tak, abychom byli schopni zajistit […]

Mezibořské slunce 2022

Mezibořské slunce 2022 Po dvouleté pauze způsobené pandemií covid-19 se v areálu našeho domova opět rozzářilo slunce. Tradičního zahradního setkání seniorů s názvem Mezibořské slunce se zúčastnili senioři ze čtyř příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Dopolední čas byl určen soutěžním disciplínám, které nebyli zrovna jednoduché. Tak jako výroba slunečního klobouku, který si senioři přivezli s sebou. […]

Poděkování

Vedení organizace velice děkuje za zorganizování a realizaci cvičného požárního poplachu jednotce dobrovolných hasičů města Meziboří v našem DSS Meziboří, p.o. Javorová 102 dne 25.6.2022. Celá „akce“ byla skvělá! Poděkování patří i všem zaměstnancům, kteří bez upozornění cvičnému požárnímu poplachu čelili a zhostili se ho na výbornou!  

Cena Inovace v sociálních službách

Cena inovace v sociálních službách Dne 16. 6. 2022 se Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. zúčastnil slavnostního vyhlášení 1. ročníku soutěže „Cena inovace v sociálních službách“, kterou pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Domov nominoval svůj počin s názvem Interní stáže – Dny naruby. Jde o to, že si všichni zaměstnanci Domova mají možnost vyzkoušet práci kolegy z jiného […]

Pozvánka na Mezibořské slunce

pozvánka Mezibořské slunce 1 – 2022 Pozvánka na Mezibořské slunce Přijďte podpořit své nejbližší na akci Mezibořské slunce a užít si s nimi pohodové odpoledne plné zábavy. Hlavní program bude zahájen ve 13:00 hodin. K poslechu a k tanci bude hrát hudební skupina Alibi a pro mlsné jazýčky bude připraveno bohaté pohoštění. Těšíme se na […]

POMOZME JEŽÍŠKOVÝM VNOUČATŮM ZREALIZOVAT PŘÁNÍ NAŠEHO SENIORA PANA JOSEFA

FINANČNÍ SBÍRKA OBRAZ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ NA ZDI V ZAHRADĚ 102 POMOZME JEŽÍŠKOVÝM VNOUČATŮM ZREALIZOVAT PŘÁNÍ NAŠEHO SENIORA PANA JOSEFA„ Jmenuji se Josef a mojí životní láskou je muzika. Kromě kapelníkování a skladby jsem však také celý život maloval na plátno. Vždy jsem byl fascinován přírodou a poslední obraz jsem dokončil minulý rok. Když jsem poprvé v […]

Seniorská šlápota

Seniorská šlápota 8. 6. 2022 jsme se zúčastnili akce Seniorská šlápota. Pořadatelem této akce je Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace. Jedná se o společnou akci seniorů z domovů pro seniory, penzionů pro seniory, domů s pečovatelskou službou, dětí z denního dětského stacionáře a klientů denního stacionáře pro mentálně postižené občany. Všichni […]

Plán akcí na měsíc červen 2022

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2022 1. 6. Malování pro radost s p. Lakomým, jídelna DSS 104, 13:30 hodin Zodpovídá: B. Beranová, účast: B. Beranová, K. Vavrová 3. 6. Sportovní den s dětmi, DSS 102 a DSS 104, jídelna, 9:00 hodin Zodpovídá: K. Vavrová, účast: K. Vavrová, B. Beranová Zodpovídá: M. Drechslerová 4. 6. Zooterapie, […]