Prohlášení o přístupnosti

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://ddmezibori.cz

Stav souladu

Tato webová stránka v částečném souladu s metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací a o změněn zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný

Z důvodu nepřiměřené zátěže

  • Dokumenty v minulosti naskenované do pdf formátu nejsou opatřeny textovou vrstvou.
  • Některé dokumenty jsou nabízeny ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX. U těchto dokumentů se předpokládá, že uživatel bude dokumenty dále upravovat.
  • Sady souvisejících souborů jsou uloženy do jednoho .zip archívu.
  • Ve všech případech je uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 7. 1. 2020 Prohlášení bylo revidováno dne 27. 1. 2024

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104
435 13 Meziboří

+420 476 748 218
podatelna@ddmezibori.cz

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se uživatel může obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz