Archiv autora: Gabriela Gonsorczyková

Prohlášení zaměstnanců Domova sociálních služeb Meziboří, p. o.

Prohlášení zaměstnanců Domova sociálních služeb Meziboří, p. o.   Vážení obyvatelé města Meziboří, možná, že jste v okolí budovy Okružní 104 Domova sociálních služeb Meziboří, p. o. (dále jen „Domov“) v posledních měsících zaznamenali hlasité projevy jedné z našich seniorek a mohlo Vás napadnout, že se za našimi dveřmi nedokážeme postarat o uživatele, kteří tu bydlí nebo snad, […]

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali Sportovní soukromé základní škole, s.r.o. v Litvínově za pomoc při zkvalitňování péče o naše seniory. Na naši žádost o pomoc s výrobou plastových štítků na dveře uživatelů zareagovalo vedení školy okamžitě a ochotně, s jasným cílem pomoci. Tímto počinem zajistili našim uživatelům zase o něco lepší podmínky v našem Domově sociálních […]

Protiepidemická opatření

Vážení rodinní příslušníci a přátelé Domova, tímto Vám oznamujeme, že se s platností od 12. 6. 2023 zrušila veškerá protiepidemická opatření na obou budovách našeho Domova. U vrátnic zůstává k dispozici dezinfekce na ruce, ale je na Vašem uvážení, zda ji využijete nebo nikoli. Protiepidemická opatření opětovně zavedeme v případě zvýšeného výskytu virových onemocnění nebo na základě doporučení […]

Orlen Unipetrol RPA s.r.o. pomohl s výsadbou ovocného sadu

Díky programu firemního dobrovolnictví komUNIta společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se podařilo získat finanční prostředky na zakoupení sazenic určených pro vybudování ovocného sadu v parku u budovy v Javorové ulici čp. 102. Za pomoci dobrovolníků z řad zaměstnanců ze společnosti Orlen Unipetrol RPA s.r.o. a zaměstnanců Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. byl park zveleben a sad vysázen. Chtěli […]