Orlen Unipetrol RPA s.r.o. pomohl s výsadbou ovocného sadu

Díky programu firemního dobrovolnictví komUNIta společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se podařilo získat finanční prostředky na zakoupení sazenic určených pro vybudování ovocného sadu v parku u budovy v Javorové ulici čp. 102. Za pomoci dobrovolníků z řad zaměstnanců ze společnosti Orlen Unipetrol RPA s.r.o. a zaměstnanců Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. byl park zveleben a sad vysázen. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří si ze svého volného času ukrojili nemalou část a přišli pomoci.

Ještě jednou děkujeme, velice si vážíme takové pomoci!

 

S úctou vedení a zaměstnanci DSS Meziboří,p.o.