Parkovací místa Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. u budovy v ul. Okružní čp. 104

S velkou radostí oznamujeme, že došlo k realizaci dlouhodobého cíle Domova, a to k vybudování nového parkoviště s osmi parkovacími místy u budovy v ulici Okružní čp. 104. Jedno místo bylo vyčleněno pro držitele parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.  Nová parkovací místa jsou k dispozici zaměstnancům, ale i návštěvám Domova. Pro návštěvy jsme navíc uvolnili minimálně tři parkovací místa přímo v areálu Domova. Společně s výstavbou parkoviště byly opraveny přilehlé schody, které byly mimo jiné nově osazeny zábradlím.

Parkovací místa Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. u budovy v ul. Okružní čp. 104       Parkovací místa Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. u budovy v ul. Okružní čp. 104       Parkovací místa Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. u budovy v ul. Okružní čp. 104