Archiv autora: Gabriela Gonsorczyková

Poděkování

Vedení organizace velice děkuje za zorganizování a realizaci cvičného požárního poplachu jednotce dobrovolných hasičů města Meziboří v našem DSS Meziboří, p.o. Javorová 102 dne 25.6.2022. Celá „akce“ byla skvělá! Poděkování patří i všem zaměstnancům, kteří bez upozornění cvičnému požárnímu poplachu čelili a zhostili se ho na výbornou!  

Cena Inovace v sociálních službách

Cena inovace v sociálních službách Dne 16. 6. 2022 se Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. zúčastnil slavnostního vyhlášení 1. ročníku soutěže „Cena inovace v sociálních službách“, kterou pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Domov nominoval svůj počin s názvem Interní stáže – Dny naruby. Jde o to, že si všichni zaměstnanci Domova mají možnost vyzkoušet práci kolegy z jiného […]

Cvičný požární poplach

Vážení rodinní příslušníci a přátelé Domova, dovolte mi Vás touto cestou informovat, že v průběhu června 2022 dojde ke cvičnému požárnímu poplachu v Domově sociálních služeb Meziboří, p. o., Javorová 102. Celé cvičení proběhne za přítomnosti a ve spolupráci se členy Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. V případě doplňujících dotazů, prosím, kontaktujte Bc. Jiřinu Chromyovou, vedoucí odd. DPS, […]