Oslava dne žen

V PONDĚLÍ 10. 3. OSLAVILY NAŠE UŽIVATELKY SVÁTEK VŠECH ŽEN. SEŠLY SE V JÍDELNĚ, KDE PRO NĚ BYLO PŘIPRAVENO MALÉ POHOŠTĚNÍ. U KAFÍČKA A ZÁKUSKU JSME SI VŠICHNI POVÍDALI O VZNIKU A TRADICI TOHOTO SVÁTKU. PŘIPOMNĚLI JSME SI, ŽE ŽENY ZA SVÁ PRÁVA MUSELY BOJOVAT. NAŠE KLIENTKA PANÍ KLICMANOVÁ PŘEDNESLA UKÁZKU Z DÍLA BOŽENY NĚMCOVÉ – ŽENÁM ČESKÝM. […]

Josefovská zábava

Nejen pro všechny Josefy, Pepíky, Josefky a Pepiny, ale všem seniorům Domova byla uspořádána Josefovská zábava, která se konala 19.března  v prostorách Domova. K tanci, poslechu a společnému zpěvu zahráli žáci Základní umělecké školy Litvínov pod vedením svého pedagoga pana Macha.  Zaměstnanci kuchyně upekli pro účastníky slané pečivo a výborný tvarohový koláč ke kávě a čaji.

Sborový zpěv v Domově

Od února letošního roku vzniká v Domově sociálních služeb Meziboří pěvecký sbor. Sešla se desítka zájemců o sborový zpěv, která se schází pravidelně jednou týdně a za doprovodu kytary pilně nacvičuje. Sbor je smíšený, o zpěv mají zájem jak muži, tak ženy, nejen z řad klientů, ale i zaměstnanců. Průměrný věk sboristů je 64 let. Během konkurzu […]

Beseda s preventistkou městské policie Litvínov

Senioři a jejich bezpečí, to bylo téma besedy seniorů Domova sociálních služeb v Meziboří s preventistkou Městské policie Litvínov paní Michaelou Hejčovou, která se konala 13. února v prostorách domova a navázala na úspěšnou besedu z října 2013. Starší lidé se stále častěji setkávají s lidmi, kteří je okrádají, snaží se jim vloudit do přízně lstí a po té […]

Canisterapie

První  canisterapie v Domově sociálních služeb Meziboří v roce 2014 se uskutečnila 15. ledna. Přišel nás navštívit již známý a velmi oblíbený canisterapeutický tým – p. Fenclová a její psí terapeut. Terapie probíhala formou reminiscenční, kdy uživatelé vzpomínali na své pejsky a jiná zvířátka. Pomocí mazlení s psím terapeutem si uživatelé procvičovali jemnou motoriku a také cit […]

Hodnocení loňského roku s klienty

Na přátelském posezení při kávě s uživateli Domova  jsme společně hodnotili  klubovou činnost a společné akce , soutěže, výlety, setkání, společenské a zábavné odpoledne. V uplynulém roce se  pořádané akce všem seniorům líbily. Nejlépe byly hodnoceny výlety, setkávání při hudbě, klub tvořivých rukou , vánoční maškarní ples, vystoupení dětí z mateřské školy a pěveckých souborů žáků základních […]

9. – 13.12 Vánoční týden

V týdnu od 9. 12. do 13. 12. 2012 se v DD Meziboří jako každý rok konal Vánoční týden. V tomto týdnu se uskutečnilo mnoho akcí, které uživatelům příjemně obohatili jejich volný čas.   V pondělí 9. 12. jsme s našimi uživateli vyráběli různé vánoční ozdoby pro výzdobu bytů uživatelů, ale i společných prostor.  Na DD Javorová 102 se pro […]