Archiv kategorie: Akce

Návštěva žáků ze SSZS Litvínov

Dne 16. 4. 2024 náš Domov v Javorové 102 navštívili školáci ze Základní soukromé sportovní školy v Litvínově. Cílem jejich návštěvy bylo, seznámení se s chodem Domova, vidět na vlastní oči, jak se pracuje a žije na takovém místě jako je náš Domov. Děti si prohlédly i vyzkoušely vybavení domova, uživatelům předvedly krátké vystoupení a […]

90 let zkušeností

Včerejší den čtvrtek 8. 2. 2024 byl pro našeho pana Mojžíše završením jeho 90-ti let zkušeností. Do dalších let mu tímto přejeme hodně zdraví a duševní pohodu. Za všechny zaměstnance našeho domova mu přišla popřát paní ředitelka Marcela Kačalová spolu se sociální pracovnicí Marií Vorlovou.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky. Podpora této charitativní sbírky vzešla i z našeho Domova sociálních služeb Meziboří, stali jsme se součástí oné známé zvěsti, že se nám […]

Rozloučení se s létem

Rozloučení se s létem Letošní rozloučení se s létem nám trochu pokazilo chladné a deštivé počasí, protože akce měla probíhat na zahradě našeho domova, kde se již několikrát odehrálo divadelní představení. Tak tomu mělo být i letos.  Nakonec vše proběhlo v komornější účasti v prostorech Domova. Divadelní představení „Stáří není pro sraby“ zprostředkované Docela velkým […]

Výlet lodí

Výlet lodí Letos jsme opět uskutečnili výlet lodí po Labi. Je to nevšední zážitek pozorovat krajinu z lodi směrem ke břehu. Přálo nám i počasí, takže někteří odvážlivci mohli být po celou plavbu venku. Tentokrát jsme si dopřáli výborný oběd a zapili jsme ho domácí malinovkou. Celodenní výlet byl velmi náročný, přesto byli všichni maximálně […]