Stavění májky a grilování

Stavění májky a grilování

Sluncem zalitý poslední dubnový den byl pro naše uživatele velmi akční. Již od samého rána se podíleli na výrobě březové májky, kterou bylo třeba celou opentlit. Po té následovalo krájení a zdobení vuřtů, které byly odpolední odměnou a požitkem, na který se uživatelé celý rok těší. A jako bonus celého dne byla návštěva čarodejnic, které se u nás  na skok zastavily, aby potěšily svou škaredostí.

 

Stavění májky a grilování