Zrušení MO o izolacích a upravená pravidla návštěv v Domově

Zrušení MO o izolacích a upravená pravidla návštěv v Domově

S platností od 12. 5. 2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo mimořádné opatření č. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN, které nařizovalo izolaci neočkovaných uživatelů Domova, jež byli na vycházce mimo areál Domova, a provedení následných 2 testů na přítomnost viru Cov-19 s negativním výsledkem.
Tj. uživatel po návratu z pobytu mimo Domov nemusí do izolace a ani se již netestuje. Totéž platí pro nové uživatele – při nástupu se prokáží negativním testem, ale do izolace nemusí a ani se již nepřetestovávají.

Testují se dále preventivně (1x 5 dní kromě víkendů a svátků) jen neočkovaní uživatelé (a zaměstnanci) a ti, kteří by vykazovali příznaky onemocnění Covid-19.

Pravidla návštěv v Domově s platností od 17. 5. 2021 jsou uvedena níže.
Mimořádné opatření č. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN omezuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě
(podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelůtak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele:
1. se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2,a to s negativním výsledkem (tj. přinese si vlastní test a před pověřeným pracovníkem jej provede); tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;

2. osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

tj. změnila se pouze doba platnosti testu ze 72 hodin na 48 hodin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *