Poskytované sociální služby, cíle, poslání a určení:

Domovy pro seniory

Posláním Domova pro seniory je …

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je …

Domovy se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je …


 
Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Vážení spoluobčané,
jménem Ústeckého kraje vás vítám na webových stránkách jedné z našich příspěvkových organizací.

Máme jich na starosti téměř 160 a jejich úkolem je zajišťovat služby pro vás, obyvatele našeho regionu, v důležitých oblastech společenského života. Jedná se o zařízení sociální, zdravotní, školská i kulturní.

Zobrazit celý text