XVII. mezigenerační hry

Přidal:

XVII. mezigenerační hry

Opět po roce jsme navštívili s našimi uživateli Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o., kde se konal již XVII. ročník mezigeneračních her. Naši senioři spolu s dětmi ze Základní školy v Dubí poměřili svou zručnost, rychlost a znalost  starých pověstí českých při sedmi disciplínách s ostatními družstvy. Přestože se soutěžící reprezentující náš Domov i děti snažili, obsadili jsme 5. místo. Po vyhlášení výsledků, vítězná družstva obdržela dárkové balíčky a následovalo loutkové divadlo, které se líbilo nejen dětem, ale i všem přítomným seniorům. V odpoledních hodinách pak začala taneční zábava, pan harmonikář zahrál našim uživatelům na přání písničku „Kolíne, Kolíne“ a pak už jsme se vypravili na zpáteční cestu.

      

0
  Související příspěvky
  • No related posts found.

Přidat komentář