Stavění májky

Stavění májky

„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.“

Tímto úryvkem z básně „Máj“ jsme si s uživateli připomněli tradice prvního máje, kdy se stavěly a stále staví májky. Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí – ale také jako strážce obce. A ta naše májka bude střežit uživatele v Domově.