Stále se snažíme zdokonalovat

Stále se snažíme zdokonalovat

Vážení přátelé Domova,

uplynulý rok se nesl v duchu nejrůznějších opatření a dělali jsme vše co bylo v našich silách, abychom ochránili naše uživatele, i když to nebylo mnohdy lehké.

Zaměstnanci Domova, procházeli různými školeními, která byla zaměřena na zajištění požadovaných a potřebných opatření, ale i na to, jak zvládat stresové situace, které tyto opatření přinášely. Všichni jsme se setkávali s něčím novým, s čím bylo třeba si poradit co nejlépe, a to se myslím povedlo na výbornou.

I přesto, že jsme se potýkali s věcmi novými, tak jsme se věnovali tradičně i školením, která byla zaměřena na péči o uživatele a zvyšování kvality poskytovaných služeb v Domově. Ráda bych představila, alespoň některá z nich, jelikož byla velmi přínosná a praktická.

Naši pracovníci v přímé péči absolvovali již druhým rokem dvou denní kurz bazální stimulace, což je koncept zaměřený na podporu vnímání, komunikace a pohybové schopnosti člověka. V praxi naši pracovníci uplatňují techniky, které se naučili a zlepšují tím péči o uživatele.

Je přirozené míti respekt ze smrti. Dlouhou dobu bylo téma paliativní péče – péče o umírající – tabu. Mluvíme zde o přístupu, který je zaměřený na zvyšování kvality života uživatelů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Cílem paliativní péče je tedy komplexní léčba/řešení/tišení bolesti příznaků nemoci, ale i psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou uživatele a jeho blízké trápit. Každoročně v našem zařízení probíhá školení zaměstnanců zaměřené na paliativní péči, abychom byli co nejvíce profesionálně nápomocni v této fázi života, která může potkat každého z nás.

Druhým rokem se v nabídce našich školení objevuje i workshop Biografie. Biografii si každý z nás představí ve spojení s významnou osobností. Nicméně každý člověk má svou biografii a v péči o uživatele zastává velmi významnou roli. Je vždy dobré nahlédnout do života toho, kdo potřebuje naší péči, abychom správně vyhodnotili, jak o něj pečovat, co má rád, čemu se vyhnout, co ho potěší nebo naopak rozčílí. Biografie nám pomáhá pochopit reakce uživatele.

Prožitkovým workshopem a již také tradicí se stal Gerontooblek –  simulace stáří. Každý účastník má možnost si vyzkoušet, jaké to je během několika minut zestárnout o několik desítek let – Ztěžklé nohy, ohnutá záda, ztráta citu v rukách, rozostření zraku v důsledku různých druhů očních nemocí či zhoršení sluchu. Díky těmto zkušenostem se lépe dokážeme vcítit do pocitů a potřeb našich uživatelů.

Jako poslední bych zmínila virtuální realitu, která se stává již běžnou zábavou a součástí dnešní doby, ale my jí využíváme také pro lepší vcítění do člověka např. se demencí. Díky brýlím jsme přeneseni např. do bytu, kde jako lidé s demencí zjišťujeme, jak prostředí vnímá, co mu vadí či vyhovuje. Pomáhám nám to lépe vytvářet prostředí pro uživatele s demencí a pochopit jejich jednání a reakce.

Věřím, že i v tomto roce budeme mít příležitost absolvovat další školení, která nám pomohou rozvíjet naše vědomosti a schopnosti v péči o uživatele a zvyšovat tím kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb.

 

Michaela Bendlová Karlíková, DiS.

Vedoucí DPS, manažerka kvality

 

 

 

 

 

Tento příspěvek je zařazen do rubriky Nezařazené. Chcete-li, uložte si odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *