Sdílení podpory Memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím

Naše organizace byla požádána o sdílení následujícího:

 

PROČ MEMORANDUM PODPOŘIT?

Memorandu udělila záštitu vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a minulý týden jsme ho spolu s dalšími 17 organizacemi lidí se zdravotním postižením a pracující s lidmi s postižením slavnostně podepsali na Úřadě vlády. Nyní je Memorandum otevřené k podpisu online. Čím víc podpisů získá, tím větší bude pravděpodobnost, že se podaří jeho cíle prosadit. Proto vás chceme poprosit o podporu.

 

MEMORANDUM LZE PODPOŘIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

 

Podepište Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím

 

Lidé se zdravotním postižením čelí násilí častěji než lidé bez postižení. A to se musí změnit. Z výzkumu Agentury EU pro základní práva vyplývá, že lidé s postižením jsou obětí fyzického násilí téměř dvakrát častěji Výzkum In IUSTITIA zase ukázal, že z důvodu svého zdravotního stavu byl v posledních 5 letech napaden každý druhý respondent s postižením.

 

Navzdory tak vysokým číslům neposkytuje trestní zákoník lidem se zdravotním postižením dostatečnou ochranu

 

Memorandum vyzývá společnost, instituce i jednotlivce k vytváření prostředí, ve kterém budou podporována, chráněna a prosazována lidská práva a základní svobody lidí s postižením Pomozte ochránit lidi s postižením před diskriminací a všemi formami násilí připojením svého podpisu! https://e-petice.cz/petitions/memorandum-o-ochrane-lidi-s-postizenim-pred-nasilim.html