Poděkování

Vedení organizace velice děkuje za zorganizování a realizaci cvičného požárního poplachu jednotce dobrovolných hasičů města Meziboří v našem DSS Meziboří, p.o. Javorová 102 dne 25.6.2022. Celá „akce“ byla skvělá!

Poděkování patří i všem zaměstnancům, kteří bez upozornění cvičnému požárnímu poplachu čelili a zhostili se ho na výbornou!