Oznámení

Vážení rodinní příslušníci a přátelé Domova,

jistě jste v poslední době v médiích zaznamenali události související s požáry v pobytových zařízeních našeho typu. Oznamujeme Vám proto, že jsme na základě cvičného požárního poplachu, který se konal minulý týden, a dle doporučení bezpečnostního technika nuceni preventivně přeorganizovat umístění stávajících uživatelů v pokojích dle jejich zdravotního stavu tak, abychom byli schopni zajistit jejich maximální možné bezpečí v případě vzniku požáru v Domově.

Zcela imobilní uživatelé budou přestěhováni na obou budovách do prvních pater v průběhu letních měsíců. V tuto chvíli vytipováváme, koho se bude stěhování týkat. Uživatelé byli s tímto rozhodnutím seznámeni dnes. Konkrétní přesuny budou s uživateli dohodnuty vždy s několikadenním předstihem.

Věřte nám, že chápeme, že stěhování může být pro uživatele zásahem do jejich vnitřní pohody a soukromí, ale vynasnažíme se, aby se v novém prostředí cítili brzy opět jako doma. Stěhování se nedotkne výše plateb a zachováme i rozdělení do jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů, tak jak mají uživatelé nastaveno smluvně. Ke smlouvám byly zpracovány dodatky, kam jsme přidali ustanovení o tom, že negarantujeme stejný pokoj po celou dobu pobytu v našem Domově s ohledem na bezpečnost uživatelů a jejich zdravotní stav. Dodatky budou rozdávány v nejbližších dnech.

Jistě pochopíte, že toto preventivní opatření je nezbytným krokem vedoucím k ochraně Vašich nejbližších, i když dočasně může vést k osobnímu nepohodlí. Věříme, že stěhování proběhne s co nejmenšími komplikacemi.

Mgr. Jana Schmidtová, DiS.

zdravotně – sociální pracovník

Tento příspěvek je zařazen do rubriky informace. Chcete-li, uložte si odkaz.