Mezibořské slunce aneb zahradní setkávání seniorů 2024 – X. ročník

Mezibořské slunce aneb zahradní setkávání seniorů 2024 – X. ročník

„Dne 18. 6. 2024 se v prostorách zahrady Domova sociálních služeb Meziboří, p. o. konal X. ročník tradiční akce „Mezibořské slunce aneb zahradní setkávání seniorů“. Program je vždy rozdělen do dvou částí, a to soutěžní a kulturně společenskou. Tentokrát na setkání zavítali zástupci z pěti přátelských organizací z Litvínova, Dubí, Bystřan a Žatce, aby poměřili síly s domácími mezibořskými seniory. Vítězem soutěží se stalo družstvo z Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí, p. o. V rámci kreativního tvoření o nejkrásnější „Slunce v rámu“, kdy se v tajném hlasování  zúčastnili všichni přítomní, si nakonec hlavní cenu odvezli zástupci Domova sociálních služeb Litvínov, p. o. Hlavní cenu v podobě slunečního dortu dodala cukrárna „Rebel“. Kulturně společenskou část vyplnil hudebním doprovodem pan Mikeš a své vystoupení si pro seniory nachystali i stepaři Duo Extremities a Litvínovské mažoretky. Jako každý rok se MS zúčastnili zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, zástuoci některých sociálních zařízení a zástupci města Meziboří.

Rádi bychom poděkovali sponzorům této akce, dobrovolníkům a ostatním zúčastněným, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci „Mezibořského slunce aneb zahradního setkávání seniorů“