Certifikát Vážka

Přidal:

Certifikace Vážka®

Česká alzheimerovská společnost vyvinula certifikační systém, který je určen pro služby pro lidi s demencí. ČALS zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu Vážka, uděluje certifikát Vážka® na dobu 24 měsíců. Všechna kontaktní místa ČALS musí projít certifikací služby, kterou poskytují lidem s demencí. Proces certifikace kontaktních míst byl zahájen koncem roku 2009, aktuálně mají certifikaci za sebou všechna zařízení poskytující pobytové služby a také denní stacionáře.

Jsme hrdi na to, že v Domově sociálních služeb Meziboří, p. o. na oddělení Domova se zvláštním režimem dne 4. 9. 2019 úspěšně proběhl audit poskytovaných služeb, který provedl tříčlenný tým z České alzheimerovské společnosti. Audit byl zaměřen na oblasti jako jsou např.: aktivity, spolupráce s rodinou, individualizovaná péče, zdravotní péče, bezpečnost, důstojnost, architektonické řešení a vybavení Domova, personál a jeho kvalifikace. Tomuto auditu předcházela více jak roční příprava, do níž se intenzivně zapojili zaměstnanci napříč profesemi. Všem zainteresovaným patří VELKÝ DÍK! Pevně věříme, že certifikací naše každodenní snaha o zajištění kvalitní péče našim milým uživatelům nekončí a naopak ji považujeme za výzvu k dalšímu rozvoji.

0
  Související příspěvky
  • No related posts found.

Přidat komentář