Cena Inovace v sociálních službách

Cena inovace v sociálních službách

Dne 16. 6. 2022 se Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. zúčastnil slavnostního vyhlášení 1. ročníku soutěže „Cena inovace v sociálních službách“, kterou pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Domov nominoval svůj počin s názvem Interní stáže – Dny naruby. Jde o to, že si všichni zaměstnanci Domova mají možnost vyzkoušet práci kolegy z jiného oddělení nebo úseku a pochopit tak v reálném čase a pracovním prostředí celý systém péče o naše uživatele a to, jak jsou jednotlivá oddělení na sebe navázána a vzájemně spolupracují. Dny naruby realizujeme již od roku 2019 a mají pozitivní vliv na pracovní vztahy zaměstnanců a náladu v kolektivu obecně. Učíme se vzájemně.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 36 inovativních projektů z celé České republiky, jež byly rozděleny do šesti kategorií (Krajské úřady, PR a marketing v sociálních službách, Transformace v sociálních službách, Paliativní péče, Péče v sociálních službách a Využití technologií v sociálních službách). Domov představil svou inovaci v kategorii Péče v sociálních službách, kam bylo zařazeno 12 projektů. Odborná porota vybrala z každé kategorie pouze jeden vítězný projekt.

Ačkoli jsme s našimi Dny naruby nevyhráli, neztrácíme chuť, energii a odvahu, zúčastnit se této soutěže i v budoucích ročnících.

certifikát