Lidové zvyky a obyčeje v našem domově.

Přidal:

Lidové zvyky a obyčeje v našem domově.

Masopust je období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhají taneční zábavy, zabijačky a také svatby. A protože se o masopustu hoduje, hodovalo se i u nás. Jak jinak než pochutinami z vepřových hodů –  zabijačky. Uživatelé měli možnost ochutnat jelítka, jitrnice, ale také ovarové koleno s křenem. Někteří si pochutnávali na tlačence s cibulí, jiní dali přednost “prdelačce”, černé zabijačkové polévce. Zkrátka, všichni si přišli na své chutě, které nakonec zapili rezavým, pěkně vychlazeným mokem.

 

Zobrazit více →
0

Lidové zvyky a obyčeje v našem domově.

Přidal:

Lidové zvyky a obyčeje v našem domově.

Stále se k nim vracíme, protože jsou vzpomínkou, mládím a minulostí našich uživatelů. V dřívějších dobách se prý říkalo, že rok má pět období: jaro, léto, podzim, zimu a masopust. Masopust je zvláštní období, kdy ještě vládne zima, ale ve vzduchu už je cítit příslib jara. Masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Ke konci tohoto období se konaly různé rituální úkony, průvod masek, scénické ...

Zobrazit více →
0

Přidal:

Masopust 

V sobotu 8. 2. 2020 se ozývalo budovou country. To proto, že tu probíhal již tradiční Masopustní pyžamový ples. Veselí se protáhlo téměř do večeře. Akce se vydařila všichni byli spokojení, to jak s hudbou, tak bohatou tombolou.

Zobrazit více →
0

Oslava narozenin

Přidal:

 

Oslava 96. narozenin

Ve společnosti přátel, rodiny a pracovníků našeho Domova oslavila své 96. narozeniny uživatelka paní Angela Pešková. Této slavnostní události byli přítomni i další hosté. Za Ústecký kraj přišli popřát 1. náměstek a zástupce hejtmana Martin Klika, zástupci města Lomu, kde uživatelka dlouhá léta žila a ředitelka organizace Marcela Kačalová s vedoucí zdravotního úseku Janou Schmidtovou. Kuchařky na přání uživatelky uvařily k obědu její oblíbené jídlo. Všichni, kteří byli mezi gratulanty, obdivovali vitalitu a neutuchající optimismus oslavenkyně a popřáli jí všechno ...

Zobrazit více →
0

Ježíškova vnoučata

Přidal:

Ježíškova vnoučata u nás v Domově

Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě.

Spolu se svými přáteli a dalšími nadšenci a dobrovolníky, kteří se soustředili kolem facebookové skupiny Ježíškova vnoučata dokázali splnit během dvou měsíců 600 vánočních přání ...

Zobrazit více →
0

Kreslíme a relaxujeme

Přidal:

Kreslíme a relaxujeme

Existují různé výtvarné techniky – některé jsou tradiční, jiné jsou netradiční a existují dokonce i inovativní techniky. Obecně platí, že výtvarná technika není charakterizována jen použitými materiály, ale i způsobem nanášení barev. Proto jsme s našimi uživateli zkusili vytvořit obraz pomocí malých teček. Tento způsob kresby je jednoduchý, uklidňující a výsledek je originální.

 

Zobrazit více →
0

Návštěva betlému v kostele svatého Michaela archanděla v Litvínově

Přidal:

Návštěva betlému v kostele svatého Michaela archanděla v Litvínově

Tradicí našich uživatelů v době vánočních svátků je návštěva betlému v kostele svatého Michaela archanděla v Litvínově. Součástí prohlídky je i zpívání vánočních koled, které v prostorách kostela zní fascinujícím dojmem. Někteří senioři berou tuto návštěvu jako vzpomínku na své mládí, kdy chodívali se svými prarodiči na bohoslužby. Velké poděkování patři faráři Grzegorzu Czernymu za jeho obětavost a vstřícnost při dorovodu naší návštěvy.

 

 

Zobrazit více →
0

O zrození světa

Přidal:

„O zrození světa“

V tomto krásném předvánočním čase si k nám udělali cestu žáci ze Základní a Mateřské školy

Jeřabinka. Přišli, aby nám zahráli příběh, který vypráví o tom, jak vznikl svět a život na něm.

Zobrazit více →
0

2. adventní setkávání – Česko zpívá koledy

Přidal:

2. adventní setkávání – Česko zpívá koledy

11. 12. 2019 ve středu proběhlo v našem zařízení 2. adventní setkávání uživatelů, jejich rodinných příslušníků a dobrovolníků. Je to již letitá tradice u nás v domově, kdy se zpívají vánoční koledy. Tato akce probíhá v celém Česku. Uživatelům bylo připraveno pestré pohoštění, které patří k Vánocům. Vánočky, vánoční cukroví, kokosové řezy, rolády, ovoce. Celým domovem se vinula nejenom vůně kávy a cukroví, ale i vůně svařeného vína. Všichni se radostně bavili a užívali ...

Zobrazit více →
0
Stránka 4 z15 «...23456...»