XVII. mezigenerační hry

Přidal:

XVII. mezigenerační hry

Opět po roce jsme navštívili s našimi uživateli Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o., kde se konal již XVII. ročník mezigeneračních her. Naši senioři spolu s dětmi ze Základní školy v Dubí poměřili svou zručnost, rychlost a znalost  starých pověstí českých při sedmi disciplínách s ostatními družstvy. Přestože se soutěžící reprezentující náš Domov i děti snažili, obsadili jsme 5. místo. Po vyhlášení výsledků, vítězná družstva obdržela dárkové balíčky a následovalo loutkové divadlo, které se líbilo ...

Zobrazit více →
0

Výlet do Svinčic – hipoterapie

Přidal:

Výlet do Svinčic – hipoterapie

Výletu do hřebčína ve Svinčicích se zúčastnily naše seniorky. Měly možnost si prohlédnout stáje a z dálky sledovat trénink koní na parkurové závody. Po celou dobu nás provázela paní Staňková, která nám pověděla spoustu zajímavostí ze světa koní. Některé z našich uživatelek měly možnost zasednout do jezdeckého sedla a povozit se na samotném koni. Jízda na koni není pouze o pocitu, “vidět svět krásnější” z koňského hřbetu. Má také spoustu pozitivních vlivů na zdraví a psychický stav ...

Zobrazit více →
0

Mezigenerační sportovní dopoledne

Přidal:

Mezigenerační sportovní dopoledne

Dne 29. května 2019 proběhlo v Domově sociálních služeb Meziboří sportovní dopoledne, ve kterém porovnali své síly a dovednosti naši uživatelé společně s  dětmi z MŠ Kaštánek Litvínov. Soutěžící byli rozděleni do 4 družstev, 3 družstva byla složena z dětí a jedno družstvo z našich seniorů. Hráči se snažili získat co nejvíce bodů v sedmi disciplínách, kterými byly např. kuželky, hod na medvěda, sluneční paprsky, překvapení v tajemné krabici apod. Poté, co družstva absolvovala všechny sportovní disciplíny, spočítaly se získané body a čekalo ...

Zobrazit více →
0